ul. Jana Sawy 6/302, Lublin
Jesteśmy na:
 

Instytucje

 

Komisja Europejska

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE