ul. Jana Sawy 6/302, Lublin
Jesteśmy na:
 

Karta informacyjna projektu

Proszę wypełnić formularz


Nazwa przedsiębiorstwa
Osoba wyznaczona do kontaktu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data utworzenia przedsiębiorstwa
Przedmiot planowanej inwestycji
Rodzaj prowadzonej działalności (branża, kod PKD):
Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (w pełnych etatach) w dwóch ostatnich latach obrotowych
Suma aktywów bilansu na koniec dwóch ostatnich lat obrotowych
Obroty przedsiębiorstwa za dwa ostatnie lata obrotowe
Udział procentowy przedsiębiorstwa w innych przedsiębiorstwach oraz innych przedsiębiorstw w danym przedsiębiorstwie
Lokalizacja inwestycji
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji
Szacunkowa wartość netto inwestycji w zł
Krótki opis planowanej inwestycji
Forma finansowania projektu (kredyt bankowy, leasing finansowy, środki własne)
Planowany wzrost zatrudnienia w ramach projektu (w pełnych etatach)
Posiadane certyfikaty jakości
Uczestnictwo w stowarzyszeniach branżowych
Informacje dodatkowe