ul. Jana Sawy 6/302, Lublin
Jesteśmy na:
 

Nabór na powierzenie grantów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner MR w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Granty na dizajn” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza nabór na powierzenie grantów dla projektów składanych przez operatorów.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-wspolpraca-w-ramach-krajowego-systemu-innowacji-241-centrum-analiz-i-pilotazy-nowych-instrumentow-innolab-5/