ul. Jana Sawy 6/302, Lublin
Jesteśmy na:
 

O Firmie

TWÓJ POMYSŁ - NASZA WIEDZA - EUROPEJSKIE PIENIĄDZE

 

FORTIKA Centrum Doradcze to niezależna firma doradcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania projektów, w szczególności środków unijnych. Nasz zespół tworzą ludzie o szerokim doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy unijnych zdobywanym w pierwszym okresie programowania (lata 2004-2006) oraz w drugiej perspektywie finansowej (lata 2007-2013), podczas pracy w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych oraz w instytucji pośredniczącej w zarządzaniu środkami unijnymi w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Specjalizujemy się w doradztwie dla przedsiębiorstw, zarówno małych, średnich jak i dużych. Obsługujemy także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz jednostki badawczo – rozwojowe. W praktyce pozyskiwania funduszy unijnych zdobyliśmy bogate doświadczenie w różnych branżach działalności gospodarczej. Nasza podstawową zasadą jest indywidualne podejście do każdego klienta bez względu na wielkość projektu, a wynagrodzenie za usługi na każdym etapie naszej pracy uwarunkowane jest jej efektami. Współpracujemy także z klientami zagranicznymi, chcącymi pozyskać dotacje na inwestycje w Polsce. Dzięki temu nasza oferta jest konkurencyjna nie tylko na rynku lubelskim, ale również w Polsce centralnej i wschodniej.

 

 

Nasze atuty to:

- doskonała znajomość programów pomocowych skierowanych do MSP, dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek badawczo - rozwojowych;

- udział w tworzeniu dokumentacji konkursowej dla działań I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013;

- doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym, w ramach Komisji Oceny Projektów, zdobyte w czasie pracy w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;

- podejmowanie współpracy z klientem dopiero wówczas, gdy na podstawie przeprowadzonej diagnozy planowanego do wdrożenia projektu oraz kondycji przedsiębiorstwa, istnieją duże szanse na otrzymanie dotacji;

- pełna odpowiedzialność za opracowane dokumenty - współpracujemy z przedsiębiorstwem od momentu tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, aż do chwili, gdy dotacja wpływa na konto przedsiębiorstwa;

- współpraca z podmiotami świadczącymi usługi komplementarne, takimi jak: pracownie architektoniczno-urbanistyczne, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie prawne, pośrednicy finansowi oraz banki.

Cieszymy się zaufaniem klientów, ponieważ wracają do nas z nowymi pomysłami!